Κωδικός ερώτησης: 176 3/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο, εφαρμόστε δίστηλη διάταξη και προσθέστε μεταξύ των στηλών μια κατακόρυφη γραμμή. Στη συνέχεια εφαρμόστε εξισορρόπηση ύψους στηλών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο, εφαρμόστε δίστηλη διάταξη και προσθέστε μεταξύ των στηλών μια κατακόρυφη γραμμή. Στη συνέχεια εφαρμόστε εξισορρόπηση ύψους στηλών.