Κωδικός ερώτησης: 177 4/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο και εφαρμόστε δίστηλη διάταξη.

Στη συνέχεια εισάγετε μια αλλαγή στήλης αριστερά του κειμένου Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο και εφαρμόστε δίστηλη διάταξη.
Στη συνέχεια εισάγετε μια αλλαγή στήλης αριστερά του κειμένου Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους