Κωδικός ερώτησης: 182 17/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εντοπίστε στην πρώτη παράγραφο το κείμενο Στα τραγούδια των φυλακών αναφέρθηκαν και δημιουργήστε μια νέα παράγραφο η οποία να ξεκινά με αυτό το κείμενο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google