Κωδικός ερώτησης: 1845 24/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle E14 vom aktiven Arbeitsblatt ein, um die Inhalte der Zelle E11 auf zwei Dezimalstellen auf- bzw. abzurunden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013

 

 

 


Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle E14 vom aktiven Arbeitsblatt ein, um die Inhalte der Zelle E11 auf zwei Dezimalstellen auf- bzw. abzurunden.