Κωδικός ερώτησης: 1863 7/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Apply the appropriate format on the column C so that cells are displayed in yellow background color if the first letter is greater than the letter m. If the first letter is less than m, respective cells are displayed in red background color.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016