Κωδικός ερώτησης: 188 5/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο και δημιουργήστε μια δίστηλη διάταξη. Στη συνέχεια εξισορροπείστε τις στήλες και στο σημείο με το κείμενο Η πιο πετυχημένη ώς τώρα εφαρμόστε μια αλλαγή στήλης. Στο κενό που θα δημιουργηθεί ακριβώς κάτω από το κείμενο Πες τα στη θείτσα, εισάγετε οποιοδήποτε clip art με τίτλο υπολογιστές

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010