Κωδικός ερώτησης: 1907 20/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας διαγράψτε τις γραμμές οι οποίες θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην λίστα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στο ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας διαγράψτε τις γραμμές οι οποίες θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην λίστα.