Κωδικός ερώτησης: 19144 12/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ορίστε την στρώση Dimension ως τρέχουσα στο σχέδιο. Δημιουργήστε την κατάλληλη διαστασιολόγηση στις μπλέ πλευρές του πολυγώνου. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2006Autocad 2011