Κωδικός ερώτησης: 19153 1/7
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα InfolearnPlot.dwf, στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας, το οποίο να βασίζεται στο τρέχον αρχείο Drawing0.dwg Επιλέξτε με Window το λευκό περίγραμμα και εφαρμόστε το στο τρέχον Layout (Apply to Layout), κάντε την κατάλληλη κλίμακα που να ρυθμιστεί αυτόματα το μέγεθος του σχεδίου σε σχέση με το μέγεθος του χαρτιού και ορίστε την εμφάνιση του χαρτιού σε θέση Portrait.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2004Autocad 2006Autocad 2011