Κωδικός ερώτησης: 19251 17/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου Drawing Recovery Manager.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2006Autocad 2011