Κωδικός ερώτησης: 19384 1/33
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την άποψη του σχεδίου σας, ορίζοντας την ευθεία παρατήρησης στο Σύστημα Συντεταγμένων του χρήστη (WCS), 60° στον άξονα Χ και 45° στο επίπεδο XY.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011