Κωδικός ερώτησης: 19393 10/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), με την κατάλληλη εντολή ρυθμίστε την μεταβλητή Elevation σε 500 μονάδες και ταυτόχρονα την μεταβλητή Thickness σε 100 μονάδες και σχεδιάστε μία κλειστή Polyline, σχηματίζοντας ένα τετράγωνο 1500Χ1500 με σημείο αρχής το (300,250) προς όποια κατεύθυνση θέλετε. Αποκρύψτε τις αόρατες γραμμές του τετραγώνου που σχεδιάσατε με την κατάλληλη εντολή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011