Κωδικός ερώτησης: 19398 15/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 15.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε μια δισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου (Flatshot). Οι γραμμές που δεν θα φαίνονται (obscured lines) να έχουν χρώμα Green και ο τύπος γραμμής να είναι HIDDEN2.

Το σημείο εισαγωγής της δισδιάστατης απεικόνισης να είναι το (4.5,-6.5). Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011