Κωδικός ερώτησης: 19401 18/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 18.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, έτσι ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι ένα νέο Σύστημα Συντεταγμένων οριζόμενο απο την κόκκινη επίπεδη επιφάνεια του στερεού σώματος που είναι σχεδιασμένο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 18.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, έτσι ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι ένα νέο Σύστημα Συντεταγμένων οριζόμενο απο την κόκκινη επίπεδη επιφάνεια του στερεού σώματος που είναι σχεδιασμένο.