Κωδικός ερώτησης: 19404 21/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι ένα νέο Σύστημα Συντεταγμένων με περιστροφή ώς προς τον άξονα y κατά 55°.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011