Κωδικός ερώτησης: 19406 23/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 23.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και εφαρμόστε στην δεξιά πλευρά της οθόνης, το τρέχον σύστημα συντεταγμένων που έχει οριστεί στην αριστερή, έτσι ώστε να είναι όμοια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 23.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και εφαρμόστε στην δεξιά πλευρά της οθόνης, το τρέχον σύστημα συντεταγμένων που έχει οριστεί στην αριστερή, έτσι ώστε να είναι όμοια.