Κωδικός ερώτησης: 19413 30/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 30.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων που ορίζεται απο 3 σημεία, πάνω στην επιφάνεια χρώματος μπλέ του στερεού σώματος, σε όποιο σημείο του θέλετε. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το σύστημα που δημιουργήσατε με όνομα "Blue" στην κατάλληλη καρτέλα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 30.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων που ορίζεται απο 3 σημεία, πάνω στην επιφάνεια χρώματος μπλέ του στερεού σώματος, σε όποιο σημείο του θέλετε. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το σύστημα που δημιουργήσατε με όνομα "Blue" στην κατάλληλη καρτέλα.