Κωδικός ερώτησης: 19431 15/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός νοτίου ημισφαιρίου (Dish) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (450,850), διάμετρο 1500 μονάδες πλήθος μεσημβρινών για την επιφάνεια του νοτίου ημισφαιρίου 25 και πλήθος παραλλήλων 30.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011