Κωδικός ερώτησης: 19432 16/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας πυραμίδας (Pyramid) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (500,380), επόμενο σημείο (500,1340), επόμενο σημείο (1460,1340) και τελευταίο σημείο (1460,380). Καθορίστε σαν σημείο κορυφής το (220,1310).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας πυραμίδας (Pyramid) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (500,380), επόμενο σημείο (500,1340), επόμενο σημείο (1460,1340) και τελευταίο σημείο (1460,380). Καθορίστε σαν σημείο κορυφής το (220,1310).