Κωδικός ερώτησης: 19450 10/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε έναν κώνο (Cone) με σημείο κέντρου (830,950), διάμετρο βάσης 1450.85 μονάδες, και ύψος 1010 μονάδες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011