Κωδικός ερώτησης: 19455 15/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ένα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε μία 6πλευρη πυραμίδα (Pyramid) με σημείο βάσης (255,850), εγγεγραμμένη σε νοητό κύκλο και ακτίνα 750 μονάδες. Δηλώσετε το ύψος με την απόσταση των παρακάτω σημείων (-2150,2465) και (-1350,1880).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011