Κωδικός ερώτησης: 19481 41/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 98.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, υπολογίστε τον όγκο του σχεδιασμένου στερεού. Στη συνέχεια τροποποιήστε το υπάρχον κείμενο, γράφοντας το αποτέλεσμα που υπολογίσατε.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011