Κωδικός ερώτησης: 19482 1/22
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 99.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, εξομαλύνετε της κόκκινες ακμές του στερεού με ακτίνα στρογγύλευσης 50 μονάδες και την μπλε ακμή με ακτίνα στρογγύλευσης 80 μονάδες. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 99.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, εξομαλύνετε της κόκκινες ακμές του στερεού με ακτίνα στρογγύλευσης 50 μονάδες και την μπλε ακμή με ακτίνα στρογγύλευσης 80 μονάδες. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.