Κωδικός ερώτησης: 19483 2/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 100.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, εξομαλύνετε όλες τις ακμές του στερεού με ακτίνα στρογγύλευσης 50. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 100.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, εξομαλύνετε όλες τις ακμές του στερεού με ακτίνα στρογγύλευσης 50. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.