Κωδικός ερώτησης: 19484 3/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 101.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε στην κόκκινη ακμή του στερεού μία πλαγιότμηση 50 μονάδων και στις δύο κατευθύνσεις. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 101.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε στην κόκκινη ακμή του στερεού μία πλαγιότμηση 50 μονάδων και στις δύο κατευθύνσεις. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.