Κωδικός ερώτησης: 19485 4/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 102.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε μια τρισδιάστατη ορθογωνική διάταξη του αντικειμένου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Πλήθος σειρών 5, Πλήθος στηλών 4, Πλήθος επιπέδων 4, απόσταση μεταξύ γραμμών 90 μονάδες, απόσταση μεταξύ στηλών 100 μονάδες και απόσταση μεταξύ επιπέδων 100 μονάδες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 102.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε μια τρισδιάστατη ορθογωνική διάταξη του αντικειμένου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Πλήθος σειρών 5, Πλήθος στηλών 4, Πλήθος επιπέδων 4, απόσταση μεταξύ γραμμών 90 μονάδες, απόσταση μεταξύ στηλών 100 μονάδες και απόσταση μεταξύ επιπέδων 100 μονάδες.