Κωδικός ερώτησης: 19487 6/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 104.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή μετακίνησης αντικειμένων στον χώρο (3dmove), μετακινήστε το αντικείμενο 500 μονάδες προς τα δεξιά, κατά τον άξονα y, χρησιμοποιώντας σαν σημείο βάσης όποιο θέλετε.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 104.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή μετακίνησης αντικειμένων στον χώρο (3dmove), μετακινήστε το αντικείμενο 500 μονάδες προς τα δεξιά, κατά τον άξονα y, χρησιμοποιώντας σαν σημείο βάσης όποιο θέλετε.