Κωδικός ερώτησης: 19488 7/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 105.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή συμμετρίας ως προς επίπεδο (Mirror3D), δημιουργήστε ένα συμμετρικό αντικείμενο με το ήδη σχεδιασμένο, καθορίζοντας τα 3 παρακάτω σημεία (-7800,7620),

(-2500,5280) και (1000,1400). Στην ερώτηση διαγραφής των αντικειμένων προέλευσης απαντάμε αρνητικά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 105.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή συμμετρίας ως προς επίπεδο (Mirror3D), δημιουργήστε ένα συμμετρικό αντικείμενο με το ήδη σχεδιασμένο, καθορίζοντας τα 3 παρακάτω σημεία (-7800,7620), 
(-2500,5280) και (1000,1400). Στην ερώτηση διαγραφής των αντικειμένων προέλευσης απαντάμε αρνητικά.