Κωδικός ερώτησης: 19489 8/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 106.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή συμμετρίας ως προς επίπεδο (Mirror3D), δημιουργήστε ένα συμμετρικό αντικείμενο με το ήδη σχεδιασμένο, καθορίζοντας (50,100,50) το σημείο που ορίζει το επίπεδο συμμετρίας παράλληλο με την τρέχουσα άποψη του σχεδίου. Στην ερώτηση διαγραφής των αντικειμένων προέλευσης απαντάμε θετικά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 106.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή συμμετρίας ως προς επίπεδο (Mirror3D), δημιουργήστε ένα συμμετρικό αντικείμενο με το ήδη σχεδιασμένο, καθορίζοντας (50,100,50)  το σημείο που ορίζει το επίπεδο συμμετρίας παράλληλο με την τρέχουσα άποψη του σχεδίου. Στην ερώτηση διαγραφής των αντικειμένων προέλευσης απαντάμε θετικά.