Κωδικός ερώτησης: 19490 9/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 107.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή περιστροφής αντικειμένων στον χώρο (Rotate3d), περιστρέψτε το αντικείμενο καθορίζοντας τα 2 παρακάτω σημεία (-1165,1570), (1670,255). Καθορίστε γωνία περιστροφής 45°.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 107.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή περιστροφής αντικειμένων στον χώρο (Rotate3d), περιστρέψτε το αντικείμενο καθορίζοντας τα 2  παρακάτω σημεία (-1165,1570), (1670,255). Καθορίστε γωνία περιστροφής 45°.