Κωδικός ερώτησης: 19491 10/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 108.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή περιστροφής αντικειμένων στον χώρο (Rotate3d), περιστρέψτε το σχήμα, καθορίζοντας (60,80,60) το σημείο που ορίζει το επίπεδο συμμετρίας παράλληλο με την τρέχουσα άποψη του σχεδίου. Καθορίστε γωνία περιστροφής -30°.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 108.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή περιστροφής αντικειμένων στον χώρο (Rotate3d), περιστρέψτε το σχήμα, καθορίζοντας (60,80,60)  το σημείο που ορίζει το επίπεδο συμμετρίας παράλληλο με την τρέχουσα άποψη του σχεδίου. Καθορίστε γωνία περιστροφής -30°.