Κωδικός ερώτησης: 19492 11/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 109.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή περιστροφής αντικειμένων στον χώρο (3drotate), περιστρέψτε το αντικείμενο 45° κατά τον άξονα x, χρησιμοποιώντας σαν σημείο βάσης το κέντρο του αντικειμένου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 109.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή περιστροφής αντικειμένων στον χώρο (3drotate), περιστρέψτε το αντικείμενο 45° κατά τον άξονα x, χρησιμοποιώντας σαν σημείο βάσης το κέντρο του αντικειμένου.