Κωδικός ερώτησης: 19493 12/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 110.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή ευθυγράμμισης αντικειμένων στον χώρο (3dalign), ευθυγραμμίστε το μικρό αντικείμενο σε σχέση με το μεγάλο, έτσι ώστε οι δύο κόκκινες πλευρές τους να εφαρμόζουν η μία με την άλλη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 110.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την εντολή ευθυγράμμισης αντικειμένων στον χώρο (3dalign), ευθυγραμμίστε το μικρό αντικείμενο σε σχέση με το μεγάλο, έτσι ώστε οι δύο κόκκινες πλευρές τους να εφαρμόζουν η μία με την άλλη.