Κωδικός ερώτησης: 19496 15/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 113.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), αυξήστε το ύψος του κύβου κατά άξονα z 100 μονάδες, χωρίς να αυξηθούν οι υπόλοιπες διαστάσεις του. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 113.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), αυξήστε το ύψος του κύβου κατά άξονα z 100 μονάδες, χωρίς να αυξηθούν οι υπόλοιπες διαστάσεις του. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.