Κωδικός ερώτησης: 19498 17/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 115.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit),αφού ενεργοποιήστε πρώτα το ORTHO, αντιγράψτε την επιφάνεια χρώματος μπλε κατά μήκος του άξονα y με σημείο βάσης (220,-850), κατά 700 μονάδες προς τα αριστερά. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 115.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit),αφού ενεργοποιήστε πρώτα το ORTHO,  αντιγράψτε την επιφάνεια χρώματος μπλε κατά μήκος του άξονα y με σημείο βάσης (220,-850), κατά 700 μονάδες προς τα αριστερά. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.