Κωδικός ερώτησης: 19500 19/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 117.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), χρωματίστε δύο δική σας επιλογής από τις ακμές της πυραμίδας με κόκκινο και μπλε. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) 3D Hidden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 117.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), χρωματίστε δύο δική σας επιλογής από τις ακμές της πυραμίδας με κόκκινο και μπλε. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) 3D Hidden.