Κωδικός ερώτησης: 19501 20/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 118.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), αφού ενεργοποιήστε πρώτα το ORTHO, αντιγράψτε τις ακμές χρώματος μπλε κατά μήκος του άξονα z με σημείο βάσης (-52,300), κατά 500 μονάδες προς τα πάνω. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 118.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), αφού ενεργοποιήστε πρώτα το ORTHO,  αντιγράψτε τις ακμές χρώματος μπλε κατά μήκος του άξονα z με σημείο βάσης (-52,300), κατά 500 μονάδες προς τα πάνω. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.