Κωδικός ερώτησης: 19502 21/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 119.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), δημιουργήστε ένα κενό στο εσωτερικό του σχεδιασμένου κύβου, αφαιρώντας την κόκκινη επιφάνεια. Καθορίστε την απόσταση αναπαραγωγής του περιβλήματος στις 70 μονάδες και αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 119.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), δημιουργήστε ένα κενό στο εσωτερικό του σχεδιασμένου κύβου, αφαιρώντας την κόκκινη επιφάνεια. Καθορίστε την απόσταση αναπαραγωγής του περιβλήματος στις 70 μονάδες και αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.