Κωδικός ερώτησης: 19503 22/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 120.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), διαχωρίστε τους δύο κύβους και διαγράψτε τον μεγαλύτερο. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 120.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), διαχωρίστε τους δύο κύβους και διαγράψτε τον μεγαλύτερο. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.