Κωδικός ερώτησης: 19505 2/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 122.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και εμφανίστε τα αντικείμενα σε προοπτική απεικόνιση (Perspective) με εστιακή απόσταση (Lens Length) 25. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 122.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και εμφανίστε τα αντικείμενα σε προοπτική απεικόνιση (Perspective) με εστιακή απόσταση (Lens Length) 25. Εμφανίστε το σχέδιο με απεικόνιση (Visual Style) Conceptual.