Κωδικός ερώτησης: 19519 8/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 136.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Color" και Χρώμα 228,148,27. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις έτσι ώστε το υλικό να είναι αυτόφωτο κατά 60% και ορίστε τη Shinines σε 75%. Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 136.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Color" και Χρώμα 228,148,27. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις έτσι ώστε το υλικό να είναι αυτόφωτο κατά 60% και ορίστε τη Shinines σε 75%. Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.