Κωδικός ερώτησης: 19520 9/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 137.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Space" . Χρώμα Ambient 201,177,54. Χρώμα Diffuse 106,191,64 και Reflection 10% . Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 137.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Space" . Χρώμα Ambient 201,177,54. Χρώμα Diffuse 106,191,64 και Reflection 10% . Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.