Κωδικός ερώτησης: 19524 13/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 141.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο υλικό με τα εξής χαρακτηριστικά : Όνομα "Tera" , επιλέξτε το χαρτογραφικό υλικό Terraz10.jpg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας, απενεργοποιήστε την πιθανή διαφάνεια του χαρτογραφικού υλικού και ορίστε Bump Map "Marble". Τοποθετήστε το υλικό στα δύο αντικείμενα που υπάρχουν.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009