Κωδικός ερώτησης: 19531 20/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 148.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε για την σκηνή, Sky Background with Illumination, δημιουργώντας ένα νέο Background με όνομα "Sky". Δημιουργήστε φωτορεαλισμό με την κατάλληλη εντολή μέσα από αυτή την άποψη και αποθηκεύστε με όνομα "Objects.jpg" το αποτέλεσμα στην επιφάνεια εργασίας σας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 148.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε για την σκηνή, Sky Background with Illumination, δημιουργώντας ένα νέο Background με όνομα "Sky". Δημιουργήστε φωτορεαλισμό με την κατάλληλη εντολή μέσα από αυτή την άποψη και αποθηκεύστε με όνομα "Objects.jpg" το αποτέλεσμα στην επιφάνεια εργασίας σας.