Κωδικός ερώτησης: 2001 1/28
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων στην επιφάνεια εργασίας στον φάκελο IL-ates\Access με το όνομα test.accdb

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων στην επιφάνεια εργασίας στον φάκελο IL-ates\Access με το όνομα test.accdb