Κωδικός ερώτησης: 2002 2/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\Access με το όνομα IL-ates2002.accdb

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\Access με το όνομα IL-ates2002.accdb