Κωδικός ερώτησης: 2021 1/24
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα ερώτημα με όνομα q1 που θα παίρνει στοιχεία από τους πίνακες Πελάτες και Ενοικιάσεις. Τα πεδία που θα εξάγει θα είναι με την σειρά Επώνυμο, Όνομα και Ημερομηνία. Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση και στα τρία πεδία. Στη συνέχεια εφαρμόστε στο πεδίο ημερομηνία κριτήριο το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι εγγραφές με ημερομηνία μεγαλύτερη ή ίση από 1/8/2004.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα ερώτημα με όνομα q1 που θα παίρνει στοιχεία από τους πίνακες Πελάτες και Ενοικιάσεις. Τα πεδία που θα εξάγει θα είναι με την σειρά Επώνυμο, Όνομα και Ημερομηνία. Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση και στα τρία πεδία. Στη συνέχεια εφαρμόστε στο πεδίο ημερομηνία κριτήριο το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι εγγραφές με ημερομηνία μεγαλύτερη ή ίση από 1/8/2004.