Κωδικός ερώτησης: 2034 3/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Apply a validation rule to the RetailPrice field in the Movies table, so that prices higher than 100 are not accepted. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Apply a validation rule to the RetailPrice field in the Movies table, so that prices higher than 100 are not accepted. Save and close the table.