Κωδικός ερώτησης: 2054 2/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie die aktuelle Abfrage so, dass nur die Felder Vorname und PLZ angezeigt werden, bei welchen die PLZ mit 54 beginnt. Speichern und schließen Sie die Abfrage.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016