Κωδικός ερώτησης: 2065 13/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie in der bereits geöffneten Tabelle die Größe des Feldes Beschreibung auf 20 Zeichen. Speichern und schließen Sie die Tabelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Ändern Sie in der bereits geöffneten Tabelle die Größe des Feldes Beschreibung auf 20 Zeichen. Speichern und schließen Sie die Tabelle.